Pärnu Saalemi Vabakogudus


Salvestusi meie teenistustelt

Teenistus 26.04.2015Teenistus 14.09.2014aTeenistus 26.01.2014aTeenistus 19.01.2014aTeenistus 10.04.2011a